21 - Αμφορέας τύπου Α'
<head>
<style type=text/css>
.auto-style1 {
	font-family: Verdana, Geneva, Tahoma, sans-serif;
}
.auto-style2 {
	font-size: x-small;
}
.auto-style3 {
	font-family: Verdana, Geneva, Tahoma, sans-serif;
	font-size: x-small;
}
.auto-style4 {
	font-size: small;
	font-family: Verdana, Geneva, Tahoma, sans-serif;
}
</style>
</head>

<span class=auto-style3><strong>Εξοπλισμός του Έκτορα</strong>.</span><br class=auto-style3>
<span class=auto-style1><span class=auto-style2>Ο Έκτορας εξοπλίζεται για τη 
μάχη, ενώ τον παρακολουθούν ο Πρίαμος και η Εκάβη.<br>Ο Έκτορας προσπαθεί να 
βάλει το θώρακα πάνω από το κοντό ιμάτιο. Στα πόδια του βρίσκεται η ασπίδα του. 
Δεξιά η Εκάβη κρατάει στα χέρια της το δόρυ και το κράνος. Ο Πρίαμος, στα 
αριστερά, είναι τυλιγμένος στο ιμάτιό του, βαστάει βακτηρία και νουθετεί τον 
Έκτορα, ανασηκώνοντας ελαφρά το χέρι του. Η γεροντική ηλικία του Πρίαμου είναι 
έκδηλη από τα λίγα μαλλιά και τη φαλάκρα, το αραιό γένι και μουστάκι.<br>Στην α' 
όψη διακρίνονται οι επιγραφές: Ανάμεσα στον Πρίαμο και τον Έκτορα: ΕΥΘΥΜΙΔΕΣ 
ΕΓΡΑΦΣΕΝ ΗΟ ΠΟL[L]ΙΟ (ο Πολίου), δίπλα στον Έκτορα: ΗΕΚΤΟΡ, δίπλα στην Εκάβη: 
ΗΕΚΑΒΕ.
</span></span><br>
<strong><span class=auto-style4>Βερολίνο, Antikenmuseum F2160<span></strong>
Εξοπλισμός του Έκτορα.
Ο Έκτορας εξοπλίζεται για τη μάχη, ενώ τον παρακολουθούν ο Πρίαμος και η Εκάβη.
Ο Έκτορας προσπαθεί να βάλει το θώρακα πάνω από το κοντό ιμάτιο. Στα πόδια του βρίσκεται η ασπίδα του. Δεξιά η Εκάβη κρατάει στα χέρια της το δόρυ και το κράνος. Ο Πρίαμος, στα αριστερά, είναι τυλιγμένος στο ιμάτιό του, βαστάει βακτηρία και νουθετεί τον Έκτορα, ανασηκώνοντας ελαφρά το χέρι του. Η γεροντική ηλικία του Πρίαμου είναι έκδηλη από τα λίγα μαλλιά και τη φαλάκρα, το αραιό γένι και μουστάκι.
Στην α' όψη διακρίνονται οι επιγραφές: Ανάμεσα στον Πρίαμο και τον Έκτορα: ΕΥΘΥΜΙΔΕΣ ΕΓΡΑΦΣΕΝ ΗΟ ΠΟL[L]ΙΟ (ο Πολίου), δίπλα στον Έκτορα: ΗΕΚΤΟΡ, δίπλα στην Εκάβη: ΗΕΚΑΒΕ.

Βερολίνο, Antikenmuseum F2160
22 - Αμφορέας Τύπου Α'
<head>
<style type=text/css>
.auto-style1 {
	font-family: Verdana, Geneva, Tahoma, sans-serif;
}
.auto-style2 {
	font-size: x-small;
}
.auto-style3 {
	font-family: Verdana, Geneva, Tahoma, sans-serif;
	font-size: x-small;
}
.auto-style4 {
	font-size: small;
	font-family: Verdana, Geneva, Tahoma, sans-serif;
}
</style>
</head>

<span class=auto-style3><strong>Εξοπλισμός του Έκτορα</strong>.</span><br class=auto-style3>
<span class=auto-style1><span class=auto-style2>Ο Έκτορας εξοπλίζεται για τη 
μάχη, ενώ τον παρακολουθούν ο Πρίαμος και η Εκάβη.<br>Ο Έκτορας προσπαθεί να 
βάλει το θώρακα πάνω από το κοντό ιμάτιο. Στα πόδια του βρίσκεται η ασπίδα του. 
Δεξιά η Εκάβη κρατάει στα χέρια της το δόρυ και το κράνος. Ο Πρίαμος, στα 
αριστερά, είναι τυλιγμένος στο ιμάτιό του, βαστάει βακτηρία και νουθετεί τον 
Έκτορα, ανασηκώνοντας ελαφρά το χέρι του. Η γεροντική ηλικία του Πρίαμου είναι 
έκδηλη από τα λίγα μαλλιά και τη φαλάκρα, το αραιό γένι και μουστάκι.<br>Στη β' όψη του αγγείου εικονίζονται τρεις γενειοφόροι κωμαστές. Αριστερά βρίσκεται ο Κώμαρχος κρατώντας κάνθαρο, στη μέση ο Εύδημος με ανασηκωμένη μια βακτηρία και δεξιά ο Τέλης. Είναι σχεδόν γυμνοί, φορούν μόνο ιματίδιο και είναι στεφανωμένοι με στεφάνι από αμπλελόφυλλα(;). Το όνομα Κώμαρχος, κατά το Μ. Τιβέριο, παραπέμπει σε στιγμή από τη γιορτή των κατ' αγρούς Διονυσίων, στη διάρκεια της οποίας οι Κώμαρχοι οδηγούσαν τους κωμαστές, χορεύοντας, τραγουδώντας και κάνοντας κωμικές χειρονομίες..

</span></span><br>
<strong><span class=auto-style4>Βερολίνο, Antikenmuseum F2160<span></strong>
Εξοπλισμός του Έκτορα.
Ο Έκτορας εξοπλίζεται για τη μάχη, ενώ τον παρακολουθούν ο Πρίαμος και η Εκάβη.
Ο Έκτορας προσπαθεί να βάλει το θώρακα πάνω από το κοντό ιμάτιο. Στα πόδια του βρίσκεται η ασπίδα του. Δεξιά η Εκάβη κρατάει στα χέρια της το δόρυ και το κράνος. Ο Πρίαμος, στα αριστερά, είναι τυλιγμένος στο ιμάτιό του, βαστάει βακτηρία και νουθετεί τον Έκτορα, ανασηκώνοντας ελαφρά το χέρι του. Η γεροντική ηλικία του Πρίαμου είναι έκδηλη από τα λίγα μαλλιά και τη φαλάκρα, το αραιό γένι και μουστάκι.
Στη β' όψη του αγγείου εικονίζονται τρεις γενειοφόροι κωμαστές. Αριστερά βρίσκεται ο Κώμαρχος κρατώντας κάνθαρο, στη μέση ο Εύδημος με ανασηκωμένη μια βακτηρία και δεξιά ο Τέλης. Είναι σχεδόν γυμνοί, φορούν μόνο ιματίδιο και είναι στεφανωμένοι με στεφάνι από αμπλελόφυλλα(;). Το όνομα Κώμαρχος, κατά το Μ. Τιβέριο, παραπέμπει σε στιγμή από τη γιορτή των κατ' αγρούς Διονυσίων, στη διάρκεια της οποίας οι Κώμαρχοι οδηγούσαν τους κωμαστές, χορεύοντας, τραγουδώντας και κάνοντας κωμικές χειρονομίες..

Βερολίνο, Antikenmuseum F2160
23
24
25
25
26
27
28
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Ιστορική Αναδρομή

Η βιοτεχνία χειροποίητων κεραμικών αρχαϊκής τέχνης ιδρύθηκε τέλη δεκαετίας ΄40, από τον ζωγράφο Γεροντάρα...
Διαβάστε περισσότερα...

Δραστηριότητες

Η σκληρή δουλειά, η μεθοδικότητα, ο ζήλος και η εμπειρία των ανθρώπων που απασχολεί σήμερα η εταιρεία μας....
Διαβάστε περισσότερα...

Επικοινωνία

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε:
info@gerontaras.gr

ART GALLERY

Gallery

Έργα