25 - Αττικός Μελανόμορφος Κιονωτός Κρατήρας
<head>
<style type=text/css>
.auto-style1 {
	font-family: Verdana, Geneva, Tahoma, sans-serif;
}
.auto-style2 {
	font-size: x-small;
}
.auto-style3 {
	font-family: Verdana, Geneva, Tahoma, sans-serif;
	font-size: x-small;
}
.auto-style4 {
	font-size: small;
	font-family: Verdana, Geneva, Tahoma, sans-serif;
}
</style>
</head>

<span class=auto-style3><strong>545 π.Χ.</strong></span><br class=auto-style3>
<span class=auto-style1><span class=auto-style2>Αποδίδεται στον αγγειογράφο Λυδό. Εικονίζεται ο Διόνυσος με σάτυρους και μαινάδες που συνοδεύον τον Ήφαιστο κατά την επιστροφή του στον Όλυμπο.</span></span><br>
<strong><span class=auto-style4>Νέα Υόρκη, Metropolitan Museum of Art</span></strong>
545 π.Χ.
Αποδίδεται στον αγγειογράφο Λυδό. Εικονίζεται ο Διόνυσος με σάτυρους και μαινάδες που συνοδεύον τον Ήφαιστο κατά την επιστροφή του στον Όλυμπο.
Νέα Υόρκη, Metropolitan Museum of Art
Ιστορική Αναδρομή

Η βιοτεχνία χειροποίητων κεραμικών αρχαϊκής τέχνης ιδρύθηκε τέλη δεκαετίας ΄40, από τον ζωγράφο Γεροντάρα...
Διαβάστε περισσότερα...

Δραστηριότητες

Η σκληρή δουλειά, η μεθοδικότητα, ο ζήλος και η εμπειρία των ανθρώπων που απασχολεί σήμερα η εταιρεία μας....
Διαβάστε περισσότερα...

Επικοινωνία

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε:
info@gerontaras.gr

ART GALLERY

Gallery

Έργα